پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://nurse-al.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://nurse-al.lums.ac.ir/images/logo.gif http://nurse-al.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir برگزاري مراسم چهملين روز شهادت سردار سليماني http://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=71283&ctp_id=11&id=18614&sisOp=view2020-02-12 17:58:17برگزاري مراسم گراميداشت شهيد سردار قاسم سليماني در دانشكدهhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70436&ctp_id=11&id=18298&sisOp=view2020-01-08 16:48:52انتقال دائم رشته كارداني فوريت‌هاي پزشكي به دانشكده پرستاري اليگودرزhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70402&ctp_id=11&id=18283&sisOp=view2020-01-06 15:22:32حضور پرسنل دانشكده در مراسم گراميداشت شهيد سردار قاسم سليمانيhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=70399&ctp_id=11&id=18282&sisOp=view2020-01-06 14:57:24اولين جلسه خودارزيابي دروني دانشكدهhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69942&ctp_id=11&id=18116&sisOp=view2019-12-25 08:18:02انتشار خبرنامه آذرماه ماه كتابخانهhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69929&ctp_id=11&id=18106&sisOp=view2019-12-24 09:15:25كارگاه آموزش مقدماتي EKGhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69926&ctp_id=11&id=18104&sisOp=view2019-12-24 07:35:53برگزاري ژورنال كلاب با موضوع مديريت درد در ICU http://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69925&ctp_id=11&id=18103&sisOp=view2019-12-24 07:31:19 مسابقه مهارت‌هاي بالينيhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69754&ctp_id=11&id=17995&sisOp=view2019-12-16 14:20:12 مسابقه مهارت‌هاي بالينيhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69755&ctp_id=11&id=17996&sisOp=view2019-12-16 14:20:12برگزاري كارگاه آموزش بخيه هاي كاربرديhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69666&ctp_id=11&id=17939&sisOp=view2019-12-11 13:32:33برگزاري مراسم روز دانشجوhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69662&ctp_id=11&id=17935&sisOp=view2019-12-11 13:15:13برگزاري پنجمين جلسه كافه دانش در كتابخانهhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69443&ctp_id=11&id=17797&sisOp=view2019-11-30 10:50:00برگزاري كارگاه پروپوزال نويسيhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69439&ctp_id=11&id=17795&sisOp=view2019-11-30 10:16:20برگزاري مراسم گراميداشت روز اتاق عملhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69302&ctp_id=11&id=17720&sisOp=view2019-11-20 09:06:43برگزاري چهارمين جلسه كافه دانش نيمسال اول 98 در كتابخانه دانشكدهhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69283&ctp_id=11&id=17706&sisOp=view2019-11-19 11:36:42برگزاري چهارمين جلسه كافه دانش نيمسال اول 98 در كتابخانه دانشكدهhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69284&ctp_id=11&id=17707&sisOp=view2019-11-19 11:36:42كارگاه آشنايي با شيوه هاي جستجو در نرم افزار كاوشhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69282&ctp_id=11&id=17705&sisOp=view2019-11-19 11:30:51پويش همگاني مبارزه با ديابت http://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69256&ctp_id=11&id=17686&sisOp=view2019-11-17 10:18:13برگزاري كارگاه آموزش مقدماتي پاورپوينتhttp://nurse-al.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=69251&ctp_id=11&id=17681&sisOp=view2019-11-17 07:12:50